الله


بسم الله الرحمن الرحیم


وااااااااااااای چقدمن ورااااج شدم بازD:

بالاسریم؟

داشتم تازه خوب می شدم ،ادامه می دادم خوش حالُ شاد

بسم الله روگفتم واسِ درس ...دهع زد همه چی خراب شد

بِ من بگوچرابه من نیومده خنده؟مگِ من چِ گناهی کردم ؟؟؟

وبازم هم به نام الله حدیث جآن همه خوشی هابرتوحرام است بشین سرجات !


منبع اصلی مطلب : نُخــــطه:)
برچسب ها : الله
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : دردا...